Ricerca Avanzata

Fusibili AFS

Car
Fusibili AFS (54-580 - 54-588)
54-580 : Ampere 30  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-581 : Ampere 40  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-582 : Ampere 50  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-583 : Ampere 60  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-584 : Ampere 70  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-585 : Ampere 80  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-586 : Ampere 100  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-587 : Ampere 125  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa

54-588 : Ampere 150  
Prezzo: € 2,08 IVA inclusa


Car
54-591
Portafusibile AFS

per 1 fusibile AFS

Entrata/Uscita da 4/8 AWG

€ 17,08
IVA inclusa
Car
54-592
Portafusibile AFS

per 2 fusibili AFS

1 entrata da 4 AWG

2 uscite da 8 AWG

 

€ 28,06
IVA inclusa
Car
54-594
Portafusibile AFS

per 4 fusibili AFS

3 entrate da 4 AWG

4 uscite da 8 AWG

 

€ 52,46
IVA inclusa
Car
54-594-2
Portafusibile AFS

per 4 fusibili AFS

3 entrate da 2 AWG

4 uscite da 4 AWG

€ 46,36
IVA inclusa